अमृता प्रधान - लेख सूची

दरी

नकाच पडू माझ्या भानगडीत चालू देत माझं आपलं वेगळंच काहीतरी, भलतंच काहीतरी तुम्हाला नाहीच कळणार माझा आवाज तुमच्यापर्यंत नाहीच पोहोचणार कारण आपल्यामध्ये एक दरी आहे हां म्हणजे नातं आहेच, कचकड्याचं तो डी एने पण आहे, जीन्स पण पण या सगळ्याला व्यापून उरणारी एक भली थोरली दरी आहे आपल्यात या दरीत ते शेतकरी आहेत ज्यांच्याविषयी तुम्हाला …

दरी

नकाच पडू माझ्या भानगडीत चालू देत माझं आपलं वेगळंच काहीतरी, भलतंच काहीतरी तुम्हाला नाहीच कळणार माझा आवाज तुमच्यापर्यंत नाहीच पोहोचणार कारण आपल्यामधे एक दरी आहे हां म्हणजे नातं आहेच, कचकड्याचं तो डीएने पण आहे, ते जीन्स पण पण या सगळ्याला व्यापून उरणारी एक भली थोरली दरी आहे आपल्यात या दरीत ते शेतकरी आहेत ज्यांच्या विषयी …

प्रोमीथियन अग्नी

पुस्तकाचे नाव “Promethean Fire Reflections on the origin of the mind’ आहे. लेखक – Charles S. Lumsden & Edward O. Wilson. नाव तर जड आहे. [ ग्रीक पुराणांमध्ये देवांकडून अग्नी चोरून आणणाऱ्या प्रोमीथियस नावाच्या योद्ध्याची कथा आहे. तिच्या आधाराने ‘देवत्व पावण्याचा हव्यास’ याचे रूपक म्हणून प्रोमीथियसचे मिथक वापरले जाते. – सं.] जितके नाव जड, तितकेच …