गुलजार - लेख सूची

निरक्षर ईश्वर

जितक्या काही भाषा मी जाणतोत्या सर्व मी आजमावून पाहिल्यातईश्वराला त्यातली एकही समजली नाही अद्याप तो ना मान हलवत ना हुंकार भरतवाटलं कदाचित देवदूतांकरवी तरी तो वाचून घेईलचंद्राच्या पाटीवर कधी गालिबचा शेर लिहून ठेवला मीतो धुवून टाकतो किंवा कुरतडून खाऊन तरी टाकतो  शिकला सवरला असता जर आपला ईश्वर प्रेमाच्या गप्पागोष्टी नाही तरी  किमानपत्रांची देवाण घेवाण तरी शक्य …