दिवाकर मोहनी - लेख सूची

वाहतूक सेवांची वाढ

दीर्घकालीन वार्षिक वाढ/विकास अल्पकालीन वार्षिक वाढ/विकास काळ १९९०/९१ ते २००३/०४ वार्षिक% काळ२००२/०३ ते २००३/०४ वार्षिक% रस्त्यांची लांबी “ १.७ “ ०.७ ट्रक्सची संख्या ,, ८.१ “ ८.४ बसेसची संख्या ,, ६.७ ,, ६.६ वाहनांची विक्री २००२/०३ ते २००६/०७ २००५/०६ ते २००६/०७ क) कार-जीप “ १८.७ “ २२.० ख) मध्यम भारवाहक “ १९.८ “ २२.६ ग) …

आरक्षण! आणखी एक बाजू

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे. आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. …