प्रदीप पुरंदरे - लेख सूची

इतर

लोकं उद्धट व्हायला लागली आहेत पाणी मागतात – पिण्याकरता, शेतीकरता ठोकून काढलं पायजे साल्यांना साहेबांनी म्हटलं- अहो, जलनीती घ्या कायदे करू, नियम करू येगळं प्राधिकरनच देतो की पन ह्यांचं आपलं येकच पाणी मागतात …च्यायला सायबांनी असंबी म्हटलं नदीजोड व्हायला पायजेल आहे कोर्टाचा आदेशच आहे तसा पश्चिमेच्या नद्या फिरवू की पुर्वेला ह्ये अशी वळवायची नदी अन …