सचिनकुमार वि. तायडे - लेख सूची

यार… बोल, लिही

हल्ली तू बोलत नाहीस मोकळेपणानंशब्दांतूनही व्यक्त होणं टाळतोयसतुझ्या मनातलं खदखदणारंलाव्हारसाचं वादळतुझ्या चेहऱ्यावर अंकित झालंय एरव्ही तुझ्या वाणीची धार सपासप वार करते हिणकस, बिभत्स, अविवेकी कोशांना फाडत राहते यार .. मग आता तू काएवढा शांत आणि लालबुंद? हिरवं गवत जळू नये आभाळानं छळू नये अशावेळी खरं तर कुणीच मूग गिळू नये ही वेळ मौन धारणाची नाही …