हरिहर कुंभोजकर - लेख सूची

आमच्या लोकशाहीचे भवितव्य

Fair is foul and foul is fair,Hover through the dark and filthy air. स्वैर अनुवाद:चांगले ते ते वाईट आणि वाईट ते ते चांगले,काळोखातल्या गटारगंगेत नागवे होऊन नाचले ।।—- मॅकबेथ स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आम्ही लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांच्याकडे नेतृत्व होते त्यांच्याकडेच स्वतंत्र भारताचेही नेतृत्व जाणे स्वाभाविक होते. काळ पुढे जाईल तसा समाजात बदल होत जातो. पूर्वी …