चंद्रकांत पाटील - लेख सूची

फेअर अँड लव्हली

फेअर अँड लव्हलीची वार्षिक विक्री आहे आठ हजार कोटी कवितेच्या पुस्तकाच्या छापल्या जातात फक्त तीनशे प्रती फेअर अँड लव्हली = गोरा रंग गोरा रंग = सुंदर दिसणे सुंदर दिसणे = स्त्री होणे स्त्री जी कविता लिहिते स्त्री जी कविता वाचते ती या फॉर्म्युल्याच्या बाहेर आहे कविता जोडलेल्या असतात एकत्र मुंग्यांसारख्या समाजाची रचना बदलण्यासाठी फेअर अँड …