नव्या राज्यशास्त्रीय व्याख्या

इंटरनेट

समाजवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही एक गाय शेजाऱ्याला देता.
साम्यवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. सरकार दोन्ही गाई घेते, आणि तुम्हाला थोडे दूध देते.
फॅसिझम : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. सरकार दोन्ही गाई घेते, आणि तुम्हाला थोडे दूध विकते.
नात्झीवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. सरकार दोन्ही गाई घेते, आणि तुम्हाला गोळ्या घालते.
लालफीतवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. सरकार दोन्ही गाई घेते, एकीला गोळी घालते, दुसरीला दोहते, आणि दूध फेकून देते.
पारंपरिक भांडवलवादः तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही एक गाय विकून एक बैल घेता. तुमचे गोधन वाढते आणि अर्थव्यवस्थाही वाढते. मग तुम्ही कळप विकून निवृत्त होता.
अडवाणीवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांचे दूध दोहत नाही, त्यांची पूजा करता.
चंद्रबाबूवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत, विजयवाड्याला. तुम्ही त्या इंटरनेटला जोडता आणि हैदराबादमध्ये दोहता.
जयललितावाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांना ‘अम्माऽऽ” म्हणायला शिकवता, आणि तुमच्या पायावर लोळण घ्यायला शिकवता.
करुणानिधीवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही एक आपल्या मुलाला देता, आणि एक भाच्याला.
गांधीवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत पण तुम्ही बकरीचे दूध पिता.
इंदिरावाद : तुमच्याकडे दोन बैल आहेत. पण तुम्ही हट्टाने त्यांना गाई मानता.
लालूवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांच्यासाठी नऊशे कोटी रुपयांचा चारा घेता.
रजनीकांतवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांना हवेत फेकता, आणि त्यांचे दूध तोंडाने पकडता.
वाजपेयीवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांचे दूध आपल्या सहभागी पक्षांमध्ये वाटून टाकता.
अझरूद्दीनवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्या सांभाळण्यासाठी बुकींकडून पैसे घेता.
बुशवाद : तुमच्याकडे वाटेल तेवढ्या गाई आहेत. तुम्ही इतरांना गाई न पाळण्याचा उपदेश करता.
क्लिंटनवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत पण तुम्ही शेजाऱ्याची गाय दोहता.
मुशर्रफवाद : नवाज शरीफकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्या हिसकून घेता.
ओसामावाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांच्यापासून जैविक अस्त्रे तयार करता.
तालिबानवाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही त्यांना बुरखा वापरायला लावता.
जेटलीवाद : तुमच्याकडे एकही गाय नाही. तुम्ही याला ओटाविओ कात्रोचीच दोषी आहे, असे सांगत राहता.
शौरीवाद : तुमच्याकडे एकही गाय नाही. तुम्ही गाईंवर एक प्रत्येक भाग पाऊण पान असलेली पाच भागांची लेखमाला लिहिता.
पवारवद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. त्या जोरावर तुम्ही पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहता.
विलासराववाद : तुमच्याकडे दोन गाई आहेत. तुम्ही काहीच करत नाही.