अंब्रोज बिअर्स - लेख सूची

व्याख्या

Faith: Belief without evidence in what is told by one who speaks without knowledge, of things without parallel. श्रद्धाः ज्या गोष्टींना समांतर असे काही नाही, अशा गोष्टींबद्दल ज्याला ज्ञान नाही अशा व्यक्तीच्या सांगण्यावरील विश्वास, ज्याला पुरावा नाही. Rational: Devoid of all delusions save those of observation, experience & reflection. विवेकीः निरीक्षण, अनुभव आणि विचार यांमधून …