चल कत्तली करूया

तुझं तू तिकडे अन् माझं मी इकडे
रोजचंच झालंय हे घुसमटणं
नको निभावूस दुनियादारी;
नाहीस तू अबला
अन् नाहीस रणरागिणी आणि दुर्गाही!
ह्या फसव्या शब्दावर फिरव तू हातोडा;
तू एक मुक्त जीव!
इथं रोजच तुझ्या पावित्र्याची घेतली जाईल अग्निपरीक्षा
कित्येक सीता ह्या अग्निकुंडात खपल्या
मर्यादा पुरुषाची जपत.
ठेवू नकोस आदर्श सावित्री, सीता अन् द्रौपदीचा.
नको देऊस संस्कृतीच्या गारद्यांपुढे तुझ्या भावनांचा बळी!
तू मुक्त हो, स्वाभिमानी हो!!
जिवंत ठेव तुझ्यातील ज्योतीची सावित्री!
मी नर अन् तू मादी
निसर्गाची हीच किमया !
जप रीत त्या निसर्गाची अन् दे झुगारून बंधने;
मी झुगारतो पुरुषपणाची कवचकुंडले!
जगूया मुक्तपणे… तू अन् मी!
चौकट ओलांडून ये, हातात हात दे माझ्या!
चल गुलामीच्या जळमटाच्या कत्तली करूया;
मोडूया चौकट इथली;
कैक पिढ्या देतील दुवा
तुला, मला अन् तुझ्या-माझ्यासारख्या (जिवंत) मुडद्यांनाही…!
तू तोड बंधने
मी झुगारतो कवचकुंडले!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.