गुलजार - लेख सूची

निरक्षर ईश्वर

जितक्या काही भाषा मी जाणतोत्या सर्व मी आजमावून पाहिल्यातईश्वराला त्यातली एकही समजली नाही अद्याप तो ना मान हलवत ना हुंकार भरतवाटलं कदाचित देवदूतांकरवी तरी तो वाचून घेईलचंद्राच्या पाटीवर कधी गालिबचा शेर लिहून ठेवला मीतो धुवून टाकतो किंवा कुरतडून खाऊन तरी टाकतो  शिकला सवरला असता जर आपला ईश्वर प्रेमाच्या गप्पागोष्टी नाही तरी  किमानपत्रांची देवाण घेवाण तरी शक्य …

चमत्कार

चमत्कार चमत्कार त्यारात्री कुठलाच झाला नाही उपहार गृहात होते काही लोक सगळ्यांच्या होठावर होते काही शब्द अन डोळ्यात धारणेचे दीप हे ईश्वराचे निवास्थान आहे भूकंप हद्रवणार नाही त्याला नाही कधी जाळू शकणार शेकडो चमत्कारच्या कथा, सगळ्यांनी ऐकल्या होत्या शेकडोजा जी त्यासान्यानी अम्बाकेकात्याया परलोकानूनही कोटावायचा नाही आपरवराण,जापालिका सारेच्या सारे होळपळून भस्म झाले आगीत चमत्कार त्या रात्री …