डेव्हिड व्हाईट - लेख सूची

हे भाकरीचे युग

हे माहितीचे युग नाही हे माहितीचे युग नाहीच बातम्या विसरा रेडिओ विसरा आणि तो धूसर चौकोनी पडदाही हे भाकरीचे आणि तोंडी लावण्यांचे युग आहे. लोक भुकेले आहेत. आणि एक सुंदर शब्द आहे, भाकरी हजारोंसाठी [Natural Capitalism या पुस्तकाच्या दर्शनी पानावरील ही कविता. (पॉल हॉकेन, अमरी लव्हिन्स, एल. हन्टर लव्हिन्स; लिटल, ब्राऊन, २०००)]