विंदा करंदीकर - लेख सूची

अभंगाचे बळ

अभंगाचे बळ पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ विठ्ठला, विठ्ठला । भाकरी गा होई; पोटामध्ये येई। शांतवाया. आम्ही भुकी पोरें। सैरावैरा धावू, एकमेकां खाऊं। धन्य माया! आम्ही भुके जीव। देतसूं इशारा: आमच्या पुढारां। नको येऊ. विठ्ठला विठ्ठला। आम्ही अन्नभक्त; आम्हां देवरक्त। वर्ज्य नाहीं! ऊठ ऊठ विठ्या। दाव देवपण; नाहीं तरी घण। तुझ्या माथीं. माझ्या पोटीं …

इतिहासजमा ?

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार) सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट …

इतिहासजमा ?

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार) सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट …