श्रीकृष्ण कळंब - लेख सूची

कटु गोडल्याचा ‘हर्ष’

मी आगळा वेगळा माई न्यारीच जिंदगानी माहे मरण आहे खरं अवकानी पाणी काया जमिनीतला कापूस, मले हरिक कवितेचा त्याच्या मुईले गोळवा, गोड उसाच्या पेराचा माह्या मरणाले कोणी म्हणतील येळा देह टांगता ठेवला, जसा फुलोऱ्यातला कानोला श्रीकृष्ण कळंब [(१) माझी, (२) अवकाळी, (३) काळ्या, (४) हर्ष, (५) मुळीला, (६) गोडवा, (७) वेडा, (८) काही पूजांमध्ये करंज्या …