संग्राह्य पुस्तके

संग्राह्य पुस्तके
संपादक, आजचा सुधारक
खालील दोन पुस्तके संग्रही असावयास हवीत. .
(१) राजेश्वर दयाळ A Life of Our Times प्रकाशक – Orient Longmans
(२) अनिल अवचट – अमेरिका, प्रकाशक – कोठावळे
तसेच खालील दोन लेख वाचकांनी जरूर संग्रही ठेवावेत. दहा रु. पाठविल्यास मी त्या लेखाच्या झेरॉक्स पाठवीन.
(१) शिवाजीच्या स्वराज्य-चळवळीमागील ऐतिहासिक प्रेरणा धार्मिक होत्या काय? लेखक – वा. द. दिवेकर – नवभारत – एप्रिल १९८६.
(२)न झालेल्या (तळपद्यांच्या) विमानोड्डाणाची सुरस विद्वत्-कथा लेखक श्री. गो.ग. जोशी – लोकसत्ता – ता. १८-६-१९७८.
सर्वसाधारणपणे हल्लीच्या राजकीय पुढान्यांची मते ग्राह्य धरण्याऐवजी एखाद्या विषयाला समर्पित करून त्या विषयाचा अभ्यास करणा-यांचे विचार जास्त विश्वासार्ह असतात. उदा. शिवशाहीर पुरंदन्यांपेक्षा सेतुमाधवराव पगडींचे वाङ्मय वाचावे. जगमोहनच्या काश्मीरपेक्षा पगडींचे काश्मीर वाचावे.
आपला
केशवराव जोशी

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *