विशेषांक: गिरणी सन्मानित बेकार

‘चक्कर क्लब’चे सदस्य दोन प्रकारचे आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे ‘सन्मानित बेकार’ ; ज्यांना प्रयत्न करूनही निर्वाहासाठी रोजगार मिळूच शकत नाही. समाजाने आपल्या सध्याच्या व्यवस्थेसाठी त्यांना शहीद करायचे ठरवले आहे. यांना समाजाची सध्याची स्थिती बदलायचा प्रयत्न करणे भाग पडते आहे. तसाही साराच समाज कष्टी आणि गोंधळलेला आहे, पण ज्यांचे दुःख आज सहन करण्याजोगे आहे ते काही काळ किंवा काही पिढ्याही दुःखात पिचत राहू शकतात. पण ज्यांना सध्याच्या व्यवस्थेत जगण्याच्या संधीच नाहीत, ते व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणारच ना ? त्यांना असे करायला जोखीम पत्करावी लागत नाही. त्यांचे कोण काय घेणार आहे? ते डुबकी मारायला का घाबरतील ? अशा लोकांना क्लब सन्मानित मानतो आणि त्यांच्याकडून शौर्य व साहस ह्यांची अपेक्षा ठेवतो.
यशपाल यांच्या चक्कर क्लब (विप्लव प्रकाशन), ६ वी आवृत्ती १९६९) या पुस्तकातून बेरोजगारीवर इलाज न शोधणे शेवटी समाजाला कोणत्या वाटांवर चालायला लावेल ह्याची ही ‘झलक’

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.