ताज्या प्रतिक्रिया

  1. आस्तिक आणि नास्तिक अशी विभागणी मुळातच अनावश्यक आहे. एक तर या दोन्हीसंज्ञांचे मूळ अर्थ वेगळे आहेत. वेद हे ईश्वर निर्मित…

  2. ज्याअर्थी ते म्हणताहेत की “मानवी मेंदूची जागा घेईल अश्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेची निर्मिती आवश्यकच आहे का..? तर उत्तर स्पष्ट आहे “नाही……

  3. खूप छान माहिती दिली आहे. धन्यवाद!

  4. अतिशय सुंदर विवेचनपूर्ण लेख. ह्यापुढील भाग कोठे प्राप्त होऊ शकतील व अशा विषयांचे संदर्भात लेख नित्य प्राप्त झाल्यास नक्कीच ज्ञान…

  5. स्वतःला नास्तिक म्हणवणारे यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा लेख! श्रीमती शारदा साठ्ये यांनी अतिशय यथायोग्य विचार मांडले आहेत. नास्तिक लोकांनी…

  6. एकांकिका वाचून नास्तिक माणसाची मानसिकता किती भावनाशुंन्य होते याची प्रचिती आली. होय एखाद्या कुटुंबात वडिलांचा स्वभाव एककल्ली असल्याने मुलांचे त्यांच्याशी…

  7. विद्वानांच्या मतांचा जो आढावा घेतला आहे, तो अत्यंत वास्तववादी आहे. मोठमोठे विद्वान अधिक करून जमिनीवरचे वास्तव दुर्लक्षित करून हवेत बाता…

  8. Directorate of Personnel and Training (DOPT) issuing an order beginning with “The Ram Lalla Pran Pratishtha” spells out the end…